Privacyverklaring XS2AUDIO

XS2AUDIO BV, gevestigd aan de Oude Loosdrechtseweg 30, 1215 HH in Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heb je hier vragen over, dan helpen we je graag! Je kunt ons bereiken via onze contact pagina.

Persoonsgegevens die XS2AUDIO verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk:

Sitebezoek

Je browser-fingerprint wordt vastgelegd om je cookie-voorkeuren op te kunnen slaan. Naam en Emailadres Naam, e-mailadres gebruiken we voor om u te informeren/contact met u op te nemen door middel van een email en voor analyse-doeleinden. Deze gegevens belanden in onze backoffice.

Met welk doel verwerkt XS2AUDIO persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen. Om informatie, diensten en producten te leveren die je hebt afgenomen of waar je je voor hebt aangemeld. Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Om ons aanbod beter af te stemmen op jouw persoonlijke situatie.

Hoe lang XS2AUDIO persoonsgegevens bewaart

Gegeven persoonsgegevens blijven maximaal 1 jaar in ons klantenbestand zitten zodat we je kunnen informeren bij wijzigingen in onze producten of diensten. Uiteraard kun je je hiervoor afmelden. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met [email protected]. Delen van persoonsgegevens door XS2AUDIO met derden We delen jouw persoonsgegevens niet met partners en derden.

Google Analytics

Deze landingspage bevat een cookie van Google Analytics, een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze dienst houdt aantallen bezoekers bij en levert rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan wettelijk verplicht worden om informatie aan derden te geven en deze namens Google te verwerken. XS2AUDIO heeft hier geen invloed op. XS2AUDIO heeft Google geen toestemming gegeven de analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De data die Google verzamelt, worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google gebruikt een Standard Contractual Clause (SCC). Met deze standaardcontracten van de Europese Commissie kan doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaatsvinden, op voorwaarde dat er sprake is van een passend beschermingsniveau. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door XS2AUDIO en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), nummer van het identiteitsbewijs en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe XS2AUDIO persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. We versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje. Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authentication. Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord. Cookies, of vergelijkbare technieken, die XS2AUDIO gebruikt Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken 4 soorten cookies. Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren. We verzekeren je dat deze pixels nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals voorkeurstaal) te onthouden. Tot slot plaatsen we marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben de Google Analytics-cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we: een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten; Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; verder geen gegevens delen met Google. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Voor meer informatie over jouw persoonlijke gegevens en privacy kun je contact met ons opnemen via xs2radio.com